Jump to content
Nissanklubben's Forummer

All Activity

This stream auto-updates     

  1. Earlier
  2. Halløj, Rasmus, det faktisk en der bor under 200m fra mig, og hold nu fast, han skal bruge den som vinterbil...!? Så den er ikke kommet til en som sætter samme pris på at eje den som jeg kunne ønske, men han har betalt for den, så kan jo ikke bestemme over hvad han vil med den. Lidt ondt gør det da, men det var tiden, at den skulle videre, jeg brugte den jo ikke så...
  3. Fedt fedt hvem er den heldige??
  4. Det er ikke lykkedes endnu at finde pladedele til en Cherry n12. så jeg søger stadig.
  1. Load more activity
×
×
  • Create New...